Pogoji uporabe

Z dostopom do te strani, pomeni, da ste prebrali pogoje uporabe, jih razumeli ter jih v celoti sprejemate. V kolikor pogojev uporabe ne sprejemate, te strani ne uporabljajte. Za dostop in uporabo te spletne strani, se uporabljajo naslednji Pogoji uporabe spletne strani (v nadaljevanju v besedilu: Pogoji uporabe), ter vsi veljavni zakoni in ostali zakonski predpisi Republike Hrvaške in W3C organizacije.

1. Člen

DIC DR. POPADIĆ d.o.o. (nadalje v besedilu: Organizator) si kadarkoli pridržuje pravico do spremembe pogojev, kakor tudi do preklica dostopa do te spletne strani, brez predhodne najave. Vaša obveznost je, da Pogoje uporabe občasno ponovno preberete in se s tem seznanite z vsemi morebitnimi spremembami. Uporaba spletne strani, po spremembah Pogojev uporabe pomeni, da ste s spremembami seznanjeni, jih razumete in v celoti sprejemate. Odrekamo se odgovornosti, za nastalo škodo uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam, kot posledica teh sprememb.

2. Člen

Vsi materiali (besedila, fotografije, slike, risbe, avdio in video materiali, itd.), zaščitni znaki izdelkov in storitev, logotipi in druge vsebine objavljene na tej spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Hrvaške ter drugimi zakoni in predpisi, ki urejajo pravice intelektualne lastnine.

3. Člen

Uporaba in tiskanje objavljene vsebine na tej strani je dovoljena izključno za informativne namene in osebno nekomercialno uporabo uporabnikov. Uporabnikom je prepovedano reproduciranje, kopiranje, distribucija, spreminjanje, posredovanje, objavljanje ali revizija objavljene vsebine na teh straneh, brez pisnega dovoljenja organizatorja, prav tako ni dovoljeno sklicevanje na to stran, s strani tretjih oseb.

4. Člen

V kolikor ni drugače navedeno, vse pravice glede objavljene vsebine te spletne strani pripadajo Organizatorju ali družbam, s katerimi je Organizator povezan, oziroma njihovim odgovornim registriranim imetnikom. Z uporabo ali dostopom do te strani, ne morete pridobiti, posredno ali neposredno, katero koli dovoljenje ali pravico za uporabo blagovnih znamk, patentov, oblikovanja, avtorskih pravic ali drugih pravic, ki pripadajo Organizatorju in/ali tretji osebi. Uporabniki in registrirani uporabniki so dolžni upoštevati avtorske in druge pravice intelektualne lastnine v zvezi s to vsebino.

5. Člen

Organizator ne izjavlja in ne jamči posredno ali neposredno, da je vsebina spletne strani in/ali povezanih strani popolna ali posodobljena; da bo spletna stran vedno na voljo in dostopna, ter da ne bo vsebovala napake, virusov, črvov in drugih računalniških programih, ki bi lahko uporabnikom in registriranim uporabnikom ter tretjim osebam povzročili škodo. Vsak uporabnik in registrirani uporabnik izrecno sprejema uporabo te spletne strani na lastno odgovornost. Vi, ne Organizator, nosite vse morebitne stroške, povezane z vzdrževanjem ali popravilom računalniške opreme, zaradi možnih okvar, povzročenih z uporabo te strani. Katerokoli jamstvo dano na teh straneh, se nanaša izključno na proizvode in storitve katere zagotavlja Organizator.

6. Člen

Gradivo, ki je poslano, ali je na voljo preko te spletne strani, ni in ne bo obravnavano kot poslovna skrivnost, tajnost ali zaupnost. S ponujanjem gradiva preko spletne strani pooblaščate Organizatorja in/ali njegove povezane družbe, da ga neomejeno uporabljajo v katerikoli namen, vključno z razmnoževanjem, prenašanjem, objavljanjem, posnemanjem ali uporabo na katerikoli način, brez obveznosti za plačilo pristojbin. Organizator ni dolžan odgovarjati na interaktivne vsebine.

7. Člen

Prepovedano je objavljati, pošiljati ali izmenjavati vsebine, s katerimi se žalijo veljavni pravni predpisi republike Hrvaške, še posebej lažne oziroma neresnične, zavajajoče, žaljive, vulgarne, grozeče, vznemirjajoče, rasistične ali šovinistične vsebine, vsebine, ki žalijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, vsebine s katerimi se nepooblaščeno razkrivajo osebni podatki ali se žali pravico do zasebnosti tretjih oseb ali drugih uporabnikov, kot tudi drugih neprimernih vsebin, ter vsebin s katerimi se lahko povzroči škoda družbi Organizatorja, drugim uporabnikom ali tretjim osebam, kar med drugim vključuje vsebine s katerimi spodbuja vedenje, ki predstavlja kaznivo dejanje, ki ima za posledico civilno odgovornost in podobno.

8. Člen

Organizator nima možnosti preverjati gradiva in interaktivne vsebine, ki so poslani na to stran. Kljub temu si Organizator pridržuje pravico, da se po lastni presoji odloči, odstraniti gradivo in interaktivne vsebine, za katere meni, da so neprimerne iz kateregakoli razloga.

9. Člen

Organizator ima namen uporabljati imena, logotipe, oznake, blagovne znamke in druge zaščitene vsebine, ki se pojavljajo na tej spletni strani, izključno na področjih, za katera je pooblaščen na podlagi registracije ali prijave blagovnih znamk, na podlagi licence ali drugače. Da bi se izognili kakršnemukoli sumu, Organizator izjavlja, da nima nobenega namena za uporabo imen, logotipov, oznak, blagovnih znamk ali drugih zaščitenih vsebin, na področjih za katera ni pooblaščen, niti ne bo posredoval ali ponujal proizvode in/ali storitve označene  s temi zaščitenimi vsebinami na teh področjih. Uporaba takšnih zaščitenih vsebin na tej spletni strani je v nasprotju z določbami teh pogojev, njihova zloraba pa je strogo prepovedana.

10. Člen

V zvezi s to spletno stranjo in s Pravili uporabe se bo uporabilo pravo Republike Hrvaške. S pristopom in uporabo te spletne strani soglašate, da so v primeru spora, pristojna hrvaška sodišča.

 

DIC Newsletter

Dentalic.eu stranice koriste kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kako bi saznali više o kolačićima posjetite naše uvjete korištenja. Za nastavak pregleda kliknite na gumb "Slažem se".